Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Kommun och politik » Överförmyndare
Huvudmeny

Överförmyndare

Sommarhälsning 2018!

Efter en aktiv vår och kommande intensiv höst, kommer vi på kansliet att ta lite ledigt under sommaren… Under veckorna 29-33 har vi på Överförmyndarnämndens kansli semesterperiod. Kansliet i Eksjö kommer att vara bemannad hela sommaren, men i begränsad omfattning. För att underlätta handläggningen är vi därför tacksamma om ärenden och besök till Eksjö respekteras till expeditionstiderna må-to 10.00- 12.00. Bemanning och mottagning på onsdagar i Aneby startar 8 augusti.

Vi önskar också att ärenden som kräver handläggning, lämnas in med god framförhållning.

Vi vill i samband med att vi önskar er en fortsatt solig sommar, även passa på att tacka för den enorma insats, som ni gör för era ungdomar och huvudmän! Ni bygger vår verksamhet!

Tack!
Gunvor, Malin, Ingbritt, Gordana och Maria - Överförmyndarnämnden

Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som väljs av kommunfullmäktige för fyra år.

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Förmyndare, förvaltare och gode män kallas också ställföreträdare, då deras uppgift är att företräda människor som behöver hjälp med, eller inte själva kan sköta sina angelägenheter.

Förmyndare   

Företräder barn under 18 år (underårig) i frågor som rör barnets egendom.

God man

Har till uppgift att hjälpa en äldre, sjuklig eller funktionshindrad person att sköta ekonomi, bevaka personens rättigheter eller i övrigt sörja för personen.

Förvaltare

Förordnas för personer som är ur stånd att sköta sina angelägenheter. Personer med förvaltare mister sin egen rättshandlingsförmåga i de angelägenheter som förvaltaren är satt att sköta.

Du som är intresserad av att åta dig ett uppdrag att stödja en funktionshindrad eller annan person med hjälpbehov i olika angelägenheter, både medmänskligt och rättsligt, kontakta Maria Lindholm tel. 0381-360 08 alternativt assistent Malin Bülow tel. 0380-462 25 för mer information. Det går också bra att skicka e-post till: overformyndareneksjoaneby@hoglandet.se

Överförmyndarnämndens kansli i Aneby

Expeditionstider:

Onsdagar kl. 10.00-12.00
Annan tid efter överenskommelse

Telefon: 0380-462 25 alt. 0381-360 08

Adress: BOX 53, 578 22 Aneby

Senast kontrollerad: 2017-03-06

 

 

 

Senast kontrollerad: 2018-07-12.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]