Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Kommun och politik » Överförmyndare » Vad innebär det att vara god man
Huvudmeny

Vad innebär det att vara god man

Att vara god man eller förvaltare handlar om att hjälpa en medmänniska. En god man eller förvaltares huvudsakliga uppgift är att representera någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person

Korttsammanfattat finns det tre sorters uppgifter för en god man.

  • Bevaka rätt är tex att söka bidrag och ersättningar
  • Förvalta egendom kan vara att betala räkningar, placera pengar i  fonder och fördela pengarna till huvudmannen
  • Sörja för person är att se till att huvudmannen har en meningsfull fritid, att boendet är bra och att beviljad hjälp från samhället verkligen fungerar.

Det handlar helt enkelt om att huvudmannen ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Det är tingsrätten som utser en god man eller förvaltare.

Den person som har en god man eller förvaltare kallas huvudman.

Här lämnar du en intresseanmälan för att bli god man

Senast kontrollerad: 2015-09-17.

Att vara god man för ensamkommande barn

Varje år kommer flera tusen barn under 18 år utan föräldrar till Sverige och söker asyl. De ska enligt lag ha stöd av en god man innan de får uppehållstillstånd.

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]