Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Kommun och politik » Politisk organisation  » Kommunfullmäktige
Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och består av 35 ledamöter samt ett antal ersättare i de olika partigrupperna. Ledamöterna utses vart fjärde år vid de allmänna valen.

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som har stor och principiell betydelse för kommunen, till exempel mål och budget, skatter och avgifter. Fullmäktige har också ansvar för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten.

Senast kontrollerad: 2015-06-09.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]