Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Kommun och politik » Politisk organisation  » Kommunrevisionen
Huvudmeny

Kommunrevisionen

Revisorerna är kommunfullmäktiges och allmänhetens kontroll av hur de kommunala resurserna används.

Revisorernas uppgift är att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunens olika verksamhetsområden. Granskningen bidrar till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.

Kommunallagen och "God revisionssed" ligger till grund för granskningen.

Bland revisorerna utser fullmäktige lekmannarevisorer i kommunens bolag och stiftelser, såsom AMAQ, Stiftelsen Aneby Bostäder och Stiftelsen kulturreservatet Åsens by.

Senast kontrollerad: 2017-03-07.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]