Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Kommun och politik » Politisk organisation  » Kommunstyrelsen » Allmänna utskottet
Huvudmeny

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet är beredande organ till Kommunstyrelsen med uppdraget att leda och följa den egna verksamheten utifrån Kommunstyrelsens direktiv.

Allmänna utskottet arbetar med de mer kommunövergripande frågorna och de ansvarsområden som finns i Kommunserviceavdelningen, till exempel personal/administration, information, service i form av måltidsverksamhet och lokalvård, samt kommunens fastigheter, gator och grönområden.

Allmänna utskottet består av 5 ledamöter och lika många ersättare.

Senast kontrollerad: 2015-06-09.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]