Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Kommun och politik » Politisk organisation  » Kommunstyrelsen » Barn- och utbildningsutskottet
Huvudmeny

Barn- och utbildningsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet följer och leder arbetet i verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, placeringar i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (Komvux), svenska för invandrare (SFI) samt kommunal musikskola.

Barn- och utbildningsutskottet har till uppgift att för kommunstyrelsens räkning utreda och lägga fram förslag inom barn- och utbildningsområdet, och har rätt att fatta beslut i vissa ärenden.

Sedan 2007 har Aneby kommun haft Kontaktpolitiker för de olika enheterna inom förskola, skola och musikskola. Tanken med kontaktpolitiker är att knyta en närmare kontakt med de olika områdena än vad Barn- och utbildningsutskottet i sin helhet kan göra.

Barn- och utbildningsutskottet består av 5 ledamöter och lika många ersättare.

Senast kontrollerad: 2015-06-09.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]