Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Kommun och politik » Politisk organisation  » Kommunstyrelsen » Samrådsorgan » Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning
Huvudmeny

Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning

Aneby kommun arbetar för att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och arbetar för rättigheter, bemötande, tillgänglighet och mot diskriminering.

Kommunen ska främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning, och i nära samarbete med de medlemsorganisationer som är betydelsefulla i detta arbete. Syftet är att stödja goda levnadsmiljöer i kommunen.

Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning, är ett viktigt forum för samråd och dialog mellan den kommunala förvaltningen och organisationerna genom deras företrädare. Rådet ska ges verkliga möjligheter att fullgöra sina uppgifter och dess synpunkter ska beaktas.

Här kan du läsa hela reglementet:

Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning består av 3 politiskt utsedda ledamöter, samt 5 ledamöter och 5 ersättare utsedda från olika organisationer som arbetar med dessa frågor.

Kontaktuppgifter:

Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning 

Ella Andersson, Hjärt- och Lungsjukas förening, ella.andersson@aries.vokby.se

Inger Hallbäck, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, iog.hallback@swipnet.se

Bength Davidsson, Astma- och Allergiförbundet, info@bemap.se  

Bo Johansson, Hörselskadades Riksförbund, 
Johanssonb1932@hotmail.com

Gertrud Nygren, FUB, geny@home.se  

Senast kontrollerad: 2015-06-09.

Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]