Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Medborgarservice » Donationsfonder
Huvudmeny

Donationsfonder

Medel finns att söka ur Aneby kommuns donationsfonder.

Stiftelsen Skoglunds donationsfond

• att användas till pensionärernas trivsel och trevnad på servicehus i kommunen. Avkastningen får inte användas till sådant som stat och kommun ska tillgodose med utdebiterade medel.
Ansökan ställs till: Sociala utskottet, Box 53, 578 22 Aneby.

Sociala samfonden

• för att främja barn- och ungdomsvård samt bistå åldringar, handikappade och övriga behövande för ändamål som stat och kommun inte ska tillgodose med budgeterade medel. Utdelas till personer och föreningar, boende och verksamma i Aneby kommun.
Ansökan ställs till: Sociala utskottet, Box 53, 578 22 Aneby.

Stiftelsen Gummarpsfonden

• till Aneby samhälles förskönande, såsom till utförande och underhåll av allmänna planteringar och parkanläggningar, försköning av gator och andra allmänna platser, konstnärliga anläggningar och dylikt.
Ansökan ställs till: Allmänna utskottet, Box 53, 578 22 Aneby. 

Senast kontrollerad: 2012-01-10.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]