Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Medborgarservice » Krisinformation
Huvudmeny

Krisinformation

Vad är en kris? Ordet kris betyder olika saker i olika sammanhang. I arbetet med samhällets krisberedskap betyder kris något som hotar grundläggande funktioner och värden i samhället. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas, eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska. Ibland används också begreppet extraordinär händelse. En sådan kan definieras som en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av samhället.

 

Exempelbild på kris

7 tips före krisen

1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera kriser.

2) Håll dig informerad. Se till att du har en batteridriven radio hemma – och extra batterier. Butikernas lager av batterier tar snabbt slut när det blir ett längre elavbrott.

3) Gör en enkel handlingsplan för ditt hushåll i händelse av kris. Utgå från situationer som skulle kunna inträffa där du bor.

4) Se till att du har tillgång till alternativa ljuskällor. Säkrast är batteridrivna lampor.

5) Det är viktigt att du kan hålla dig varm. Ha till exempel varma filtar, liggunderlag, sockor och mössor hemma.

6) Försök att ha vatten och mat hemma för en veckas behov. Se till att du regelbundet omsätter maten, annars blir den för gammal.

7) Håller du dig i bra fysisk och mental form ökar du dina chanser att klara en kris.

Exempel på kriser

7 tips under krisen

1) Är det en nödsituation - finns det akut risk för liv, hälsa, egendom och miljö - ska du ringa 112. Följ operatörens frågor och anvisningar.

2) Att lyssna på radio, främst Sveriges Radio­s P4, är ett bra sätt att informera sig vid en kris. Frekvens P4: Om Internet är tillgängligt går det ofta att hämta viktig information där.

3) För att inte överbelasta telefonnät och växlar bör du inte använda telefonen mer än absolut nödvändigt.

4) Var sparsam med vatten. Använd det du har i första hand för att dricka.

5) Använd en begränsad del av bostaden om det är kallt. Sitt eller ligg inte på kalla ytor. Se till att ha varmt på fötterna. Lägg gärna på extra mattor på golvet.

6) Hör efter med dina grannar hur de har det. Hjälp varandra.

7) Stressa inte upp dig. Tänk igenom situatio­nen och planera vad du ska göra. Med lite sunt förnuft, logiskt tänkan­de och lugn är chansen större att det går bra.

Senast kontrollerad: 2017-02-10.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]