Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Medborgarservice » Notarius publicus
Huvudmeny

Notarius publicus

Notarius publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen. Beteckningen är latin och betyder ungefär "offentlig sekreterare".

Aneby kommuns notarius publicus

Mikael Svegfors
Svegfors Advokatbyrå
Besöksadress: Storgatan 38, Aneby
Postadress: Box 8, 578 21 Aneby
Telefon: 0380-451 75, 072-226 32 22

Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med olika frågor som att:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar
  • närvara som vittne i vissa fall
  • kontrollera lotteridragningar med mera
  • efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser
  • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
Senast kontrollerad: 2015-11-16.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]