Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Medborgarservice » Synpunkter och klagomål
Huvudmeny

Synpunkter och klagomål

Nu kan du på ett enkelt sätt tala om vad du tycker om den kommunala verksamheten i Aneby.

Dina synpunkter, klagomål och förslag kan hjälpa oss att bli lite bättre, varje dag.

OBS! Vid fel på gatubelysning, behov av sandning med mera, använd formuläret för FELANMÄLAN! Det garanterar att problemet blir snabbare åtgärdat!

När vi fått dina synpunkter lämnas de över till en handläggare i den aktuella verksamheten. Vår målsättning är att du så snart som möjligt ska få ett svar på hur vi tagit hand om dina synpunkter och vilka åtgärder och förändringar vi vill arbeta för.

Berätta vad du tycker genom att klicka här...

Information enligt personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgifterna samlas in för att du ska kunna få en återkoppling på dina synpunkter. Informationen kommer att behandlas elektroniskt i kommunens diarium. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du kan årligen skriftligen begära att få information om dina personuppgifter och hur de använts. Du kan begära att personuppgifterna rättas. Uppgifter som utgör allmän handling kan komma att lämnas ut till den som begär det.

Senast kontrollerad: 2013-04-23.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]