Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Avgifter
Huvudmeny

Avgifter

För tillsyn och prövning tar Tillsynsnämnden ut en avgift. Taxorna är fastställda av fullmäktige.

Här finns information om avgifterna.

Livsmedelsavgifter

Tillsynsnämndens kontroll av livsmedelsverksamheter är avgiftsfinansierad enligt taxa, 800 kr/tim. Avgifterna består av tre delar:

• Avgift för godkännande eller registrering

• Årlig avgift enligt en riskklassificeringsmodell

• Avgift för extra offentlig kontroll

Miljöbalkstaxa

application/pdf Miljöbalkstaxa (65,63 kB)

application/pdf Bilaga 1 (49,71 kB)

application/pdf Bilaga 2 (220,03 kB)

application/pdf Höjning 2012 (64,58 kB)

Observera att avgifterna ska räknas upp enligt höjningen 2012.

Renhållningsavgifter

Det är det kommunala bolaget Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) som ansvarar för renhållningen. Renhållning ska ske enligt fastställda avfallsföreskrifter. För renhållningen tar Amaq ut en avgift enligt taxa, se länk till höger på sidan.

Om du vill söka dispens från avfallsföreskrifterna ska du göra det hos Tillsynsnämnden. För handläggningen tas avgift ut enligt miljöbalkstaxan.

Vid anmälan/ansökan framgår handläggningsavgiften i de flesta fall av blanketten.

I december 2012 antog kommunfullmäktige nya avfallsföreskrifter för kommunen. Dessa gäller från och med 2014-01-01.

 Föreskrifter om avfallshantering för Aneby kommun (0,15 MB)

Läs mer om avfallshanteringen på Amaqs webbplats, se länk till höger på sidan.

Senast kontrollerad: 2018-01-12.

Länkar till andra webbplatser

Föreskrifter om avfallshantering för Aneby kommun

Blankettlager Miljö och hälsa
Länk till personal Samhällsbyggnadsavdelningen
Länk till politiker Tillsynsnämnden
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]