Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Hälsoskydd » Buller » Du som är fastighetsägare - flerbostadshus/villaägare
Huvudmeny

Du som är fastighetsägare - flerbostadshus/villaägare

Förebygg obehag av buller!

I bostadshus finns många olika bullerkällor, till exempel fläktar och tvättmaskiner. För att minska störningarna för de boende, finns några viktiga saker att tänka på.

Kontrollera befintliga installationer

  • Var är husets eller verksamhetens installationer placerade?
  • Stämmer installationernas drifttider med behovet av ventilering/kylning?
  • Utförs regelbunden kontroll och service av anläggningen?

Vid installation av nya anläggningar

  • Välj anläggning med rätt dimensionerad effekt
  • Jämför olika fabrikat avseende tillverkarens angivna bullernivåer
  • Ange ljudnivåkrav vid upphandling av anläggning (garanti)
  • Ta hänsyn till avståndet till närmaste bostad och behov av ljuddämpande åtgärder

Vid klagomål

  • Tala med den eller de som störs
  • Ta reda på när anläggningen stör
  • Justera anläggningens drifttider och utför kontroll och service

Detta kan ofta vara tillräckligt. Om inte dessa åtgärder räcker, kan anläggningen behöva ljuddämpas eller flyttas.

I de flesta fall bör en akustikkonsult anlitas redan från början, annars finns det risk att felaktiga åtgärder vidtas och onödiga kostnader uppstår.

För mer information, kontakta Miljöenheten 

Senast kontrollerad: 2018-01-12.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]