Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Hälsoskydd » Buller » Egenkontroll - höga ljudnivåer
Huvudmeny

Egenkontroll - höga ljudnivåer

Egenkontroll betyder att du har tydliga rutiner och ansvarsfördelning. Resultat av mätningar och andra kontroller och åtgärder ska finnas nedskrivna. Detta är viktigt eftersom omvänd bevisbörda gäller, det vill säga det är verksamhetsutövaren som ska kunna visa att ljudnivåerna inte överskrider riktvärdena.

I Miljöbalken finns generella krav på att en verksamhetsutövare ska ha kunskap och översikt över den verksamhet som bedrivs. Krav på egenkontroll gäller även för verksamheter med musik och där höga ljudnivåer kan förekomma. Syftet med egenkontrollen är att förebygga och kontrollera att ljudmiljön inte skadar hörseln för besökare och personal.

Rutiner för egenkontroll

Den som är ansvarig för musiken ska ha kunskap om vilken utrustning som används, riskerna med höga ljudnivåer, hur hörselskador kan undvikas och vilka riktvärden som gäller.

Exempel på rutiner

  • Anlita certifierad ljudtekniker.
  • Placera högtalarna så att besökarna inte kan vistas för nära.
  • Anpassa och ställ in ljudanläggningen så att besökarna inte utsätts för skadliga ljudnivåer. Ljudanläggningen kan låsas av sakkunnig, så att den alltid understiger riktvärdena. Glöm inte att informera personalen om låsningen så att den inställda nivån inte ändras.
  • Använd ljudnivåmätare för att kontrollera ljudnivån. Mätmetoder finns angivna hos SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP 2004:45); läs mer till höger på sidan.
  • Discjockey/ljudtekniker kan själv ha kontinuerlig kontroll över ljudnivån genom att avläsa den vid mixerbordet. Värdet behöver korrigeras för att motsvara det faktiska värdet där publiken vistas; se mätmetod hos SP (SP 2004:45) till höger på sidan.
  • Använd instrument som mäter, visar och lagrar uppmätta ljudnivåer. Det finns också instrument som varnar när ljudnivån är för hög. Tänk på att sådan utrustning oftast endast indikerar hur hög ljudnivån är, det är inte en ljudnivåmätare! Hänsyn ska alltid tas till instrumentets felmarginal.
  • Använd ljudblockerare som bryter strömmen automatiskt om en inställd ljudnivå överskrids. Även när en ljudblockerare används är det viktigt att komma ihåg att det inte är en ljudnivåmätare, och hänsyn måste alltid tas till instrumentets felmarginal.

Läs mer om egenkontroll i Socialstyrelsens broschyr "Kontrollera ljudnivån" till höger på sidan.

Senast kontrollerad: 2012-03-20.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]