Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Hälsoskydd » Katter och hundar
Huvudmeny

Katter och hundar

Grundregeln är att husdjur ska skötas och hållas så att olägenhet inte uppstår. Det finns en särskild lag om tillsyn över hundar och katter. Det är polisen som ansvarar för denna lag. För mer information kontakta Polismyndigheten. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddsfrågor. 

Lösspringande katter

Miljöenheten nås ibland av klagomål på att katter springer lösa inom bostadsområden. Klagomålen kan gälla att katter förorenar grannfastigheter och att allergiker får reaktioner.

Barn kan smittas med parasiter och bakterier. Allergiker kan drabbas av allvarliga problem, kanske livshotande, genom att ovetande komma i kontakt med kattallergen. Ett allergiskt barn i en barnvagn kan inte värja sig för kontakten, när en katt besökt eller besöker vagnen.

Vi vill uppmana ägare till lösspringande katter att själva ta initiativ till att minska problemen. Om olägenheter för människors hälsa föreligger kan tillsynsnämnden enligt miljöbalken besluta om att vidta åtgärder för att undanröja dessa. Även kommunens lokala ordningsföreskrifter styr vad som gäller för katthållning. Det är polisen som är tillsynsmyndighet också för dessa föreskrifter.

Om du är kattägare - tänk på att:

  • Katten inte ska springa lös utan bör hållas som innekatt inom tätbebyggt område. Om en katt bedöms förvildad kan den komma att avlivas!
  • Om katten rastas utomhus ska den hållas under direkt tillsyn och får inte vistas på lekplats. Katter kan tränas att gå i sele.
  • Många problem undviks om du låter kastrera eller sterilisera katten. Hankatten blir lugnare och mer tillgiven, och honkatten får inga oönskade kattungar. Följden av en kastrering blir även att revirhävdandet minskar.
  • Katter i tätorterna ska, enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Aneby kommun, bära halsband med ägarens namn, adress och/eller telefonnummer. Alternativt vara märkt av veterinär med örontatuering eller chip. Detta bör följas även utanför tätorterna. 

Skällande hundar

Polisen har tillsynsansvaret över skällande hundar som upplevs störande.

 För ytterligare information, kontakta Miljöenheten 

Senast kontrollerad: 2015-03-04.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]