Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Livsmedel » Dricksvatten
Huvudmeny

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är livsviktigt att alla har tillgång till tillräckligt mycket dricksvatten som kan användas utan hälsorisker. Särskilt viktigt är det när du är gravid eller har små barn.

Allmänna vattenverk

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLV FS 2001:30) om dricksvatten gäller för dricksvattenanläggningar som

  • tillhandahåller 10 m3 dricksvatten per dygn eller mer, eller
  • försörjer 50 personer eller fler, eller
  • används i kommersiell eller offentlig verksamhet.

Livsmedelsverket har också tagit fram en vägledning till föreskriften. Reglerna omfattar kvalitetskrav och krav på antal prov per år.

Ungefär 4 000 invånare i Aneby kommun är anslutna till kommunalt vatten. Vattenprover på det kommunala dricksvattnet tas regelbundet, både på vattnet som lämnar vattenverket och ute på ledningsnätet. Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) är huvudman för kommunens vattenverk, och har ansvaret för att det vatten som kommer ur kranen är av hög kvalitet.

Tillsynsnämnden har tillsynen över att dricksvattenföreskrifterna följs på de anläggningar som omfattas av föreskrifterna. Vattenverken inspekteras och vattenkvalitén följs löpande genom de analyser som görs.

För mer information om dricksvatten, kontakta Miljöenheten 

Senast kontrollerad: 2017-12-11.

Vad ska du göra när kommunen rekommenderar att dricksvattnet ska kokas?

Följande information är hämtad från Livsmedelverkets webbplats:

När det finns misstanke om att dricksvattnet innehåller mikroorganismer som kan göra dig sjuk, rekommenderar kommunen att du kokar dricksvattnet innan det används. Kokningen dödar mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter.

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]