Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Livsmedel » Starta livsmedelsföretag
Huvudmeny

Starta livsmedelsföretag

Vad måste jag göra innan jag får öppna livsmedelsverksamhet?

Registrera ditt företag genom att fylla i och skicka in blanketten Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

All livsmedelsverksamhet måste kontrolleras enligt lag, och det är förenat med en kostnad. Läs mer under rubriken Avgifter.  Du måste också förbereda verksamheten och lokalen så att lagstiftningens krav uppfylls innan du öppnar för kunder. Livsmedelsenhetens långsiktiga mål är detsamma som ditt – att du ska ha en verksamhet som är bra för dina kunder. Anmäler du inte din verksamhet till miljökontoret har vi rätt att stänga din butik eller restaurang eftersom vi har kontrollansvar enligt livsmedelslagen. Det gäller också om du utsätter kunderna för fara genom att inte följa lagstiftningen.

Företaget har ansvar

Du som livsmedelsföretagare är skyldig att känna till och följa lagstiftningen, och kommunens miljöenhet är skyldiga att kontrollera att du följer lagstiftningen. Det är länsstyrelsen som kontrollerar att kommunernas livsmedelskontroll följer lagstiftningen. Dessutom kontrollerar de exempelvis jordbruk, uppfödare, fiskare och bärplockare. Har du verksamhet av det slaget kan du kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Livsmedelsverket leder och samordnar landets livsmedelskontroll. Verket kontrollerar dessutom äggpackerier, slakterier, musselodlingar, mejerier, fiskanläggningar med mera. Du hittar mycket och lättförståelig information om alla sorters livsmedelsanläggningar och all livsmedelskontroll på Livsmedelsverkets webbplats.

Hur går livsmedelskontrollen till?

I Aneby kommun utförs livsmedelskontrollen av personal på miljöenheten. Inspektörens uppgift är att bedöma om verksamheten uppfyller lagstiftningens krav. Du kan läsa mer om lagar och regler på Livsmedelsverkets webbplats

Verksamheten måste genomgå en eller flera årliga kontroller, och den första gör vi oftast inom tre månader efter det att du har öppnat.

Inspektören kan också vägleda ert företag att uppfylla lagstiftningens krav, men får inte tala om hur den enskilda verksamheten ska utformas. Det betyder att inspektören gärna svarar på frågor och hjälper dig att hitta lösningar men att det är du som måste fatta alla beslut om hur du ska välja att göra i just din verksamhet.

Det mesta av livsmedelskontrollen går till på något av följande sätt:

Revision

En revision är en föranmäld kontroll. Då kan ditt företag planera in besöket och se till att ansvariga personer finns på plats. Vid en revision bedöms främst om ditt företags rutiner är tillräckliga för att ge säker mat, så att ingen blir sjuk och för att konsumenterna ska få rätt information om livsmedlen.

Inspektion

En inspektion är en oanmäld kontroll där de faktiska förhållandena granskas på plats. Det kan innebära att inspektören kommer när din personal har som mest att göra. För att få en inblick i hur det går till i praktiken är det nödvändigt med dessa kontroller. Din personal behöver inte vara tillgänglig under hela kontrollen. Ibland vill inspektören bara stå vid sidan om för att se hur personalen arbetar under olika moment eller studera den skriftliga dokumentationen på egen hand.

Senast kontrollerad: 2017-12-11.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]