Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Miljöpris
Huvudmeny

Miljöpris

Aneby kommuns miljöpris avser att vara kommunens uppskattning till person, förening eller organisation som utfört en berömvärd insats för miljön i Aneby kommun.

Miljöpriset kan tilldelas förtjänt person, förening eller organisation oavsett var den verkar eller bor. Företräde ska ges den eller de vars verksamhet gynnat kommunen och dess innevånare eller som personligen har särskild anknytning till Aneby.

Aneby kommuns miljöpris utgörs av ett penningbelopp om vars storlek tillsynsnämnden beslutar, samt diplom. Högsta belopp är för närvarande 5000 kronor. Möjlighet till delning av prissumman ska i undantagsfall kunna förekomma. Pris som inte har ianspråktagits bör reserveras till kommande år.

Vinnare av Aneby kommuns miljöpris 2017

Tillsynsnämnden beslutar att Aneby kommuns miljöpris 2017 tilldelas Sealed Air Svenska AB för deras arbete med utfasning av olja i verksamheter och processer. 

Läs motiveringen här.

Nominera

Känner du någon som har ett starkt engagemang för miljön eller som utfört goda miljöinsatser i stort eller smått? 

Bild: Nominera till miljöpriset

Förslag på pristagare lämnas till kommunens tillsynsnämnd av enskild person eller av organisation och ska då vara åtföljd av särskild motivering. Tillsynsnämnden kan också nominera kandidater.

Skicka din nominering via e-post till tillsynsnamnden@aneby.se eller med post till: 

Aneby kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
Box 53
578 22 Aneby

Pristagare

Läs mer om tidigare pristagare här.

Senast kontrollerad: 2017-11-28.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]