Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Miljöskydd » Biltvätt
Huvudmeny

Biltvätt

Var rädd om våra vattendrag och sjöar - tvätta inte bilen på gatan eller på din uppfart!

Det finns bra och dåliga sätt att rengöra bilen på ur miljösynpunkt. Det sämsta alternativet är att tvätta den på gatan. Där finns ingen reningsanläggning som kan ta hand om de miljöfarliga ämnena i tvättvattnet. Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en biltvätt med rening av tvättvattnet.

Varför är tvättvattnet farligt?

Tvättvattnet innehåller mycket föroreningar från den smutsiga bilen. Oljor, giftiga tungmetaller, medel mot rost, kylarvätskor, spolarvätskor, vax, rester från avgaser och mycket annat från vägarna sköljs av vid tvätten. Ämnena kan vara mycket skadliga för miljön.

Varför ska du inte tvätta på gatan?

Gatubrunnarna är bara till för regnvatten. Om du tvättar din bil så att tvättvattnet rinner ner i en gatubrunn, så rinner det mer eller mindre direkt ut i naturen. Där kan livet i sjön eller vattendraget skadas.

Vid enstaka rengöring av bilen utan tvätt- eller avfettningsmedel kan du ställa dig på en plats där marktäcket är tjockt och har god filtreringsförmåga, såsom en gräsmatta eller dylikt, långt ifrån vattendrag och dagvattenbrunnar.

Avfettningsmedel och tvättkemikalier är ofta skadliga för miljön. Miljömärkta rengöringsmedel är bättre än andra, men de är inte så miljövänliga att de kan släppas direkt ut i vattendragen.

Tips för att vara miljövänlig!

  • Tvätta bilen i en automatisk biltvätt. Tvättvattnet återanvänds och renas delvis innan det leds till reningsverket.
  • Eller tvätta bilen för hand i en "gör-det-självhall", där tvättvattnet renas i en oljeavskiljare innan det leds till reningsverket.
  • Vill du tvätta bilen hemma? Gör det då bara om tvättvattnet hamnar på en gräsmatta eller på en grusyta - inte så det rinner ner i en gatubrunn! Vaxa bilen för att minska behovet av tvätt. 

För mer information, kontakta Miljöenheten 

Senast kontrollerad: 2013-02-28.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]