Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Miljöskydd » Köldmedier
Huvudmeny

Köldmedier

Köldmedier kallas kemikalier som har möjlighet att transportera kyla och används till exempel i kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet (CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC). Inom köldmedieområdet gäller gemensam lagstiftning i EU med bland annat rapporteringskrav, se vidare Naturvårdsverkets hemsida.

Vad gör Tillsynsnämnden?

Tillsynsnämnden har tillsyn över anläggningar med en köldmediemängd som överstiger 10 kg. Miljöenheten granskar de årliga rapporterna om läckagekontroll, för att se att endast tillåtna köldmedier används och att anläggningen är i bra skick. Enheten tar emot anmälningar om installation av ny utrustning, och har möjlighet att meddela förelägganden om till exempel försiktighetsåtgärder med stöd av miljöbalken.

Miljöenhetens tillsyn kan också innebära ett besök på plats, för att till exempel kontrollera aggregatens dokumentation. Dessutom sammanställs de rapporterade köldmediemängderna åt Naturvårdsverket. För Tillsynsnämndens tillsyn och granskning av kontrollrapporter och anmälningar tas en avgift ut (se taxa inom miljöbalkens område). För vissa överträdelser av lagstiftningen ska miljösanktionsavgift tas ut, i andra fall ska åtalsanmälan ske.

För mer information, kontakta  Miljöenheten 

Du kan också kontakta något av de ackrediterade kylserviceföretag som utför kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar. 

Senast kontrollerad: 2015-11-05.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]