Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Miljöskydd » Miljöfarlig verksamhet
Huvudmeny

Miljöfarlig verksamhet

Alla verksamheter som är kopplade till en fastighet och som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft kan klassas som miljöfarlig verksamhet. Det omfattar alla verksamheter som hanterar kemikalier eller avfall eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt. All sådan verksamhet är skyldig att utföra egenkontroll. Mer information om egenkontroll hittar du hos Naturvårdsverket. 

Genom företagens egenkontroll och myndigheternas tillsyn övervakas miljön i kommunen. Offentlig tillsyn bedrivs genom inspektion, besiktningar, behandling av anmälningsärenden, granskning av miljörapporter och dokumenterad egenkontroll med mera, samt kontroll av hur företagen sköts miljömässigt. Arbetet omfattar främst industrier, verkstäder, bensinstationer och jordbruk.

Alla typer av verksamheter som finns upptagna i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska vara anmälda eller ha tillstånd för sin verksamhet. Detta krav gäller också verksamheter som tidigare fått bedrivas utan anmälan eller tillstånd. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. För nyanläggning av tillståndspliktig verksamhet är förfarandet mer omfattande med samråd, beslut om betydande miljöpåverkan, eventuell miljökonsekvensbeskrivning och ansökan. Mer information finns hos Länsstyrelsen.

För att påbörja eller ändra anmälningspliktig verksamhet krävs anmälan till Tillsynsnämnden i god tid (minst sex veckor) innan verksamheten påbörjas. Anmälan finns i Blankettlagret för Miljö och hälsa.

För anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet gäller en särskild förordning om egenkontroll. Miljösamverkan f har tagit fram ett särskilt informationsmaterial som används inom Jönköpings län.

För mer information, kontakta  Miljöenheten 

Senast kontrollerad: 2013-10-16.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]