Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Miljöskydd » Vindkraft » Lönhult
Huvudmeny

Lönhult

Miljöprövningsdelegationen lämnade 23 februari 2017 tillstånd till fem (5) vindkraftverk inom fastigheterna Stora Lönhult 6:8 och Brokafall 1:4 i Aneby kommun. Tillståndet gäller i 35 år från det att beslutet har vunnit laga kraft och gäller för uppförande och drift av vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 210 verk. 

Lönhult Vind AB har sökt tillstånd hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland för att få uppföra en gruppstation för vindkraft. Ansökan innefattar sex (6) vindkraftverk inom fastigheterna Stora Lönhult 6:8, Spinkhemmet 2:1 och Brokafall 1:4 i sydöstra hörnet av Aneby kommun. Vindkraftparken är en vidareutveckling av ett tidigare projekt som initierades under 2009. I det tidigare projektet har Tillsynsnämnden i Aneby kommun beviljat bygglov för uppförande av verken samt beslutat om försiktighetsmått enligt miljöbalken för verksamhetens drift. Förändringarna i förhållande till det ursprungliga projektet är huvudsakligen en ny layout med färre verk i anslutning till befintliga vägar samt effektivare verk med större rotordiameter och högre totalhöjd. 

Totalhöjden på verken inom avses uppgå till maximalt 210 meter. Den sökta verksamheten beräknas producera cirka 60 GWh per år vilket motsvarar en årlig förbrukning av hushållsel för 10 000 hushåll. Lönhult Vind AB skriver i sin ansökan att elproduktionen från verken innebär minskade koldioxidutsläpp med cirka 50 000 ton per år. Produktionen bidrar också till minskade utsläpp av svaveldioxid och kväveoxid.

 

 

Vid frågor kontakta samhällsbyggnadschef  Michael Wirestam eller miljöchef  Torbjörn Adolfsson 

Senast kontrollerad: 2017-03-01.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]