Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Näringsliv » Företagsklimat i Aneby » Anebyborna mest företagsamma i länet
Huvudmeny

Anebyborna mest företagsamma i länet

Aneby har den mest företagsamma befolkningen i Jönköpings län. 14,1 procent, eller var sjunde anebybo, har F-skattsedel, är delägare i ett handelsbolag eller är VD eller styrelseledamot i ett aktiebolag. Aneby är också överlägset bäst när det gäller ung företagsamhet.

Statistik från Svenskt Näringslivs årliga företagsamhetsundersökning (februari 2011) visar att var sjunde anebybo räknas in i kategorin företagsamma. Det ska jämföras med länet där det är var tionde länsbo som återfinns i den kategorin.

Under senaste året har 400 personer fler i länet valt att ta ansvar för ett företag jämfört med tidigare år. Det är glädjande siffror men länet ligger fortfarande under riksgenomsnittet.

Aneby bäst i länet

Mest företagsamma i länet är vi alltså i Aneby. 14,1 procent av befolkningen är ansvariga för ett företag. Tillsammans med Aneby finns Sävsjö, Vetlanda och Vaggeryd i toppen av listan över andelen företagsamma. Jönköping hamnar på en överraskande jumboplats. 9,6 procent av invånarna är enligt rapporten företagsamma i Jönköpings kommun, en bra bit under medel både för länet och Sverige i stort.

Överlägset bäst tillväxt bland unga i Aneby

Aneby är överlägset bäst i länet när det gäller tillväxten senaste året av unga företagsamma personer (upp till 35 år). Aneby visar en ökning på hela 12,3 procent, att jämföras med tvåan Vaggeryd på 4,4 procent. Totalt sett är ändå Vaggeryd den kommun med flest företagsamma i åldern upp till 35 år och här parkerar Aneby på fjärde plats. För länet totalt sett växer annars kategorin unga företagsamma långsammare än företagsamheten i stort och flera kommuner visar på sjunkande tal.

Tillväxttakten för företagsamheten är bäst i Vaggeryd, följt av Aneby. Under 2010 tillkom 45 företagsamma personer netto i Vaggeryd och 23 personer i Aneby. Men det är stora skillnader mellan länets kommuner. Fyra av dem visar på negativ tillväxt, där är det fler som har lämnat företagsamheten än som har valt att ta ansvar för ett företag.

Bara fyra kommuner på plus

Endast fyra kommuner i Jönköpings län når över Sveriges genomsnittliga tillväxt på 2,5 procent. Motsvarande siffra i F-län är 1,5 procent. Vi ser alltså en lägre tillväxttakt i Jönköpings län jämfört med resten av Sverige. Det är dessutom en bra bit kvar till toppnoteringen från 2007, då andelen företagsamma växte med 2,6 procent. Under förra året var 10,7 procent av den arbetsföra befolkningen i länet att räkna som företagsam, en procentenhet under Sverigesnittet på 11,7 procent.

Även om Jönköpings län traditionellt sett har präglats och fortfarande präglas av en Gnosjöanda, och vi vet att det finns många driftiga entreprenörer och företagsamma personer runt om i länet, är inte det här en tillfredsställande utveckling av företagsamheten. Jönköpings län behöver fler företagsamma personer. De behövs för att länet ska fortsätta vara konkurrenskraftigt, för att fler ska få jobb och för att länet ska fortsätta ha en bra välfärd. Det måste bli lättare att starta företag och fler måste uppmuntras att göra det!

Något oroande är att företagsamheten hos länets unga (under 35 år) växer långsammare än företagsamheten i stort. Att företagsamheten hos unga inte utvecklas, eller rent av sjunker i några kommuner är allvarligt. Entreprenörskap och företagande måste få ta en större plats i skolan och vi har fortfarande mycket att göra innan det är lika naturligt att starta företag som det är att söka jobb efter avslutad utbildning.

Fotnot: Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras en gång om året. Syftet är att studera om antalet personer som väljer att ansvara för ett företags utveckling ökar eller minskar och i vilken takt förändringen sker. Uppgifterna hämtas från UC AB och sammanställs av Kreicbergs Utredning & Opinion AB.

Läs hela rapporten från Svenskt Näringsliv

Senast kontrollerad: 2011-03-30.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]