Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Näringsliv » Näringslivet i kommunen
Huvudmeny

Näringslivet i kommunen

Anebybor mest företagsamma i länet

I Aneby kommun är vi mest företagsamma av alla i Jönköpings län. Här finns den största entreprenörsandan, vilket inte minst bevisas av vår stora mängd av småföretag. Faktum är att kommunen har den mest företagsamma befolkningen i Jönköpings län - allt enligt Svenskt näringslivs/UC:s rapport om företagsamheten 2013. 14,3 procent, eller var sjunde anebybo, har F-skattesedel, är delägare i ett handelsbolag eller är VD eller styrelseledamot i ett aktiebolag. Aneby är också bäst när det gäller kvinnlig företagsamhet och ligger i topp när det gäller ung företagsamhet (företagsamma upp till 35 år).

Läs hela rapporten från februari 2013

Tyngdpunkt på tillverkningsindustri

Det är en stor variation på företagen i kommunen, där tyngdpunkten ligger på tillverkande industri. En av tre anebybor arbetar inom tillverkningsindustrin. De största företagen är Attends Healthcare (inkontinensprodukter), Hags (utrustning för lekplats- och utemiljöer), Anebyhus (småhustillverkning), Fläkt Woods (ventilationssystem), Sealed Air (förpackningar med luft och plast), Prozink (varmförzinkning), Balticum Frinab (containertillverkning) och Lövsta Trähus (småhustillverkning).

Agrala näringen har en viktig roll

Den agrala näringen, med skogs- och jordbruk, spelar naturligtvis också en mycket stor roll i en landsbygdskommun som Aneby, och här finns ett stort antal näringsverksamheter.

Här växer företagen

Företagen i Aneby kommun hade den bästa tillväxten i Jönköpings län 2010 visar ett tillväxtindex som räknats fram bland landets samtliga kommuner. Det är kreditupplysningsföretaget Syna som varje år kartlägger samtliga svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut för att utse vinnarna. För 2010 är Aneby kommun alltså vinnare i Jönköpings län.

Plats för flera

Arbetet med näringslivsutveckling och ett gott företagsklimat pågår ständigt. Kommunen har många entreprenörer, men det finns gott om plats för ännu fler. Nya entreprenörer medverkar till att ytterligare stärka det lokala näringslivet och skapa nya arbetstillfällen och marknader. Vi ser behov inom tjänstesektorn, till exempel handel, turism och hantverkare av olika slag.

Kommunens strategiska läge med goda transportmöjligheter ger bra förutsättningar för nya verksamheter inom till exempel tillverkningsindustrin. Storstadsregionerna Jönköping och Linköping finns på bekvämt avstånd för både tåg- och bilpendling.

Senast kontrollerad: 2015-04-01.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]