Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Näringsliv » Serveringstillstånd
Huvudmeny

Serveringstillstånd

Alkohollagen

Alkohollagen gäller för tillverkning, marknadsföring och införsel av alkoholdrycker samt handel med dessa varor.

Serveringstillstånd

Servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om tillstånd har meddelats (serveringstillstånd). Den som bedriver servering av öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker, senast när verksamheten påbörjas.

Den som är serveringsansvarig ska, med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter, vara lämplig för uppgiften samt till tillståndsmyndigheten även anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för alkoholserveringen.

Kommunen är enligt alkohollagen tillsynsmyndighet när det gäller servering av alkohol.

Här hittar du avgifter för tillstånd för alkoholservering, tillsynsavgifter med mera. Avgifterna indexregleras årligen i enlighet med prisbasbelopp för det aktuella året.

Avgifter

 

Tillståndsavgift alkoholservering
Kostnad

Permanent serveringstillstånd till allmänheten

6 720 kronor

Utvidgat serveringstillstånd och utvidgad serveringstid

4 480 kronor

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap

1 120 kronor

Tillfälligt tillstånd - öltält, till allmänheten

4 928 kronor

Avgiften betalas i samband med ansökan

 

 

 

Tillsynsavgift alkoholservering

Fast avgift för tillsyn är 896 kronor motsvarande 2 % av prisbasbelopp.

Rörlig avgift som baseras på årsomsättning av alkoholservering, avgifterna indexregleras årligen i enlighet med prisbasbelopp för det aktuella tillsynsåret.

Årsavgift

mindre än 250 000 kronor

1 284 kronor

250 000 kronor - 500 000 kronor

2 140 kronor

500 001 kronor - 2 000 000 kronor

3 852 kronor

mer än 2 000 001 kronor

4 708 kronor

 

 

Tillsynsavgift för folköl och tobak

896 kronor

Ansökningsblanketter finns i Blankettlagret Sociala avdelningen.

För mer information och om du söker permanent tillstånd, kontakta handläggare Lotta Rosén hos Myndighetsenheten.

 

Musik i offentliga lokaler

När du använder musik i din verksamhet ska du (enligt upphovsrättslagen) betala en avgift till SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation). SAMI ser till att musiker och artister får den ersättning de har rätt till när deras musik spelas offentligt. Du hittar mer information om hur det fungerar och vad som gäller för just din verksamhet hos SAMI, se länk till höger på sidan.

Senast kontrollerad: 2016-12-30.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]