Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Aneby kommun på Anebydagen
Huvudmeny

Aneby kommun på Anebydagen

Under lördagen passade många kommuninvånare på att besöka Anebydagen som hölls på Fredstorget, där barnens skratt och nyfikenhet vid djurhörnan blandades med högteknologi hos elbilarna. På plats fanns även Samhällsbyggnadsavdelningen, där Malin Svensson informerade kring planerna om Svartåparken och Fredrik Bogar berättade mer om kommunens planer på att skaffa laddstolpar.

Elbilar: ett mycket spännande ämne

Många passade på att fråga elbilsägarna om hur det är att äga en elbil och vad man bör tänka på, och många blickar drogs till elbilen av märket ”Tesla” som fanns på plats. Samtidigt var det många som var intresserade av planerna med att skaffa elstolpar och en klar majoritet tyckte att placeringen av dessa var bra och att stolparna är något som ligger rätt i tiden.

”Dagen var väldigt lyckad – dels hade vi tre elbilar från Aneby som drog många besökare och det var många som hade frågor kring laddstolparna”, berättar Fredrik Bogar, energi- och klimatrådgivare i Aneby kommun.

Besökarna gavs även möjlighet att fylla i enkät där de kunde föra fram sina tankar kring projektet, men även vad de tycker om elbilar i allmänhet. Många hade haft tankar på att skaffa elbil, men det fanns vissa hinder som var återkommande.

”Dels är det priset, många anser att elbilarna fortfarande är för dyra, samtidigt som räckvidden är ett återkommande problem. Även om många resor är på pendlingsavstånd, så är räckviddsångesten ett bekymmer då man inte vill bli stående med ett urladdat batteri”, säger Fredrik.

Planerna för Svartåparken engagerade

Under Anebydagen gavs även möjlighet att tycka till om Svartåparkens framtid. Flera invånare passade på att dela med sig av sin tankar och idéer kring utvecklingen av parken.

”Under dagen kom det in många synpunkter. Det märks att Anebyborna tycker att det är roligt och viktigt att det satsas på Svartåparken”, säger planarkitekt Malin Svensson som under lördagen stod på Fredstorget och pratade med de förbipasserande.

I samband med att stiftelsen Aneby bostäder planerar att bygga nya lägenheter vid värdshuset i Aneby (Järnvägsgatan 40) har det nu har blivit högst aktuellt att satsa lite extra på närliggande Svartåparken. Tanken är att grönområdet i stort ska få ett lyft men också att den västra sidan om ån, invid den nya bebyggelsen, ska utvecklas och bli en del av Svartåparken.

Bland de idéer som kom in från Anebyborna under lördagen gavs bland annat förslag om att släppa in mer ljus och förbättra belysningen i parken. Parken är idag en viktig mötesplats och många Anebybor går till Svartåparken för att leka i lekparken eller spela boule – även på kvällarna. Att komplettera med fler aktivitetsmöjligheter i olika former gavs också som förslag. Vidare framfördes vikten av att göra parken mer lättillgänglig så att alla Anebybor kan njuta av dess kvaliteter. Att ordna sittplatser och bryggor för att komma närmare vattnet och kunna mata ankorna var ytterligare förslag som inkom under dagen.

Dessa tankar, tillsammans med många andra bra idéer och synpunkter, sammanställs nu och arbetas in i det utvecklingsförslag som tas fram av kommunen. Förslaget presenteras sedan under hösten, varefter det beslutas vilka åtgärder som kommer genomföras och en tidplan för arbetet.

Bild på kommunens skiss kring möjlig utveckling av Svartåparken

Kommunens skiss kring möjlig utveckling av Svartåparken

Samhällsbyggnadsavdelningen vill också passa på att tacka för alla förslag, idéer och synpunkter vi fick in under dagen för Svartåparken och laddstolparna. Tillsammans med våra kommuninvånare ser vi fram emot att utveckla Aneby! Vi vill även passa på att gratulera Gunnar Hallbäck, vinnare i enkätlotteriet, som får två stycken biobiljetter med posten!

Publicerad 2016-05-31
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]