Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Aneby kommun tar aktivt avstånd mot våld
Huvudmeny

Aneby kommun tar aktivt avstånd mot våld

Lars-Erik Fält skriver under avsiktsförklaring mot våld

"Kunskap är makt! Mer föreläsningar och utbildning om våld och sexuella övergrepp till alla. Lärare, myndigheter, vuxna människor och även till barn och unga." (citat från barn som Barnombudsmannen träffat).

Nu skriver Aneby kommun på en avsiktsförklaring kopplat till att motverka våld mot barn och unga. 

Kommunchef Anne Hallberg säger så här om kommunens viktiga arbete mot våld:

"Alla barn ha rätt till en vardag utan våld och hot! En självklarhet för mig, för många, men inte för alla. Redan i dag är vi bra på att arbeta med utsatta barn, men jag är säker på att vi kan bli ännu bättre. Vi måste våga se och våga fråga, våga lyssna, vi måste sprida kunskap och visa på vägar för våra barn och unga. 

Att vi tillsammans antar en avsiktsförklaring för hela Jönköpings län är en styrka, vi kan använda upparbetade strukturer för samarbete, vilket är en fördel vi redan har. Inget barn ska utså våld på något sätt, inget barn ska bevittna våld. Jag är övertygad om att vi kan bli ännu bättre på att ge alla barn förutsättningar för ett gott liv. Samverkan, kunskap och engagemang ger förutsättningar."

Sveriges riksdag har förbundit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och antagit en nationell ungdomspolitik. Gemensamt för dessa är att barn och unga har egna rättigheter. Kommunerna, regionen och Länsstyrelsen i Jön­köpings län har en avgörande roll för att dessa rättigheter kan genomföras i praktiken.

Avsiktsförklarningen mot våld gällande Jönköpings län

I Jönköpings län finns strukturer och ett aktivt arbete för att stärka barns och ungas rättigheter, inklusive området våld mot barn och unga. Trots detta behövs det ytterligare ansträngningar för att alla barn ska fä sina rättigheter tillgodosedda. Därför ska de kommuner och regionen som skriver under denna avsiktsförklaring genomföra minst två insatser under 2017 för att stärka barns och ungas rätt att inte utsättas för eller bevittna våld. Länsstyrelsen kommer att följa upp avsiktsförklaringen i dialog med kommunerna och regionen.

Publicerad 2016-10-28
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]