Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Bostadsförsörjningsplan för Aneby kommun
Huvudmeny

Bostadsförsörjningsplan för Aneby kommun

Aneby kommun har arbetat fram en plan för bostadsförsörjningen i kommunen med sikte mot 2022, vilken nu har antagits i kommunfullmäktige. Syftet med planen är att ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och främja planeringen och konstruktionen av nya boende. Exempelvis är planen att 30 lägenheter (småhus, hyres- och/eller bostadsrätter) årligen ska uppföras i kommunen.

"Befolkningen fortsätter glädjande nog att öka i kommunen. Fler invånare ställer också krav på den offentliga servicen och inte minst att skapa bostäder och en god boendemiljö för alla", berättar samhällsbyggnadschef Michael Wirestam. 

Ta del av planen här:

Publicerad 2016-10-04
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]