Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Delårsbokslut för 2016 godkändes av kommunfullmäktige
Huvudmeny

Delårsbokslut för 2016 godkändes av kommunfullmäktige

Kommunen presenterade under måndagens kommunfullmäktige delårsrapporten för 2016. Resultatet för kommunen var mycket positivt och kommunalråd Lars-Erik Fälth kommenterade med glimten i ögat resultatet som nästan onödigt bra.

Även Aneby miljö och vatten (AMAQ), stiftelserna Aneby bostäder och Åsens by presenterade under kvällen sina rapporter. 

Delårsrapporten 2016 beskriver kommunen och dess stiftelser och bolags budgetutfall fram till och med augusti. Dessutom innehåller rapporten en prognos, en uppskattning, för hur det ekonomiska resultatet kommer att se ut till årsskiftet.

Aneby kommuns resultat

Kommunchef Anne Hallberg beskrev inledningsvis året som gått och de utmaningar som står framför oss. Utmaningar och möjligheter handlar bland annat om kommunens digitalisering, integrationsfrågor, skolbyggnation och arbetet för bostadsförsörjning. Kommunen ser också utmaningar kring rekrytering av vissa yrkesgrupper.

Delårsresultatet visar ett positivt resultat på 19,1 miljoner kronor och en prognos för året på 16,1 miljoner kronor. Det ska jämföras med ett tidigare prognostiserat resultat på 5,2 miljoner kronor. Det stora överskottet beror på att kommunen fått mer pengar för mottagandet av ensamkommande barn och unga än vad verksamheten kostat. Kommunen har helt enkelt bedrivit en väldigt kostnadseffektiv verksamhet kring mottagandet. Tillförordnad ekonomichef Kristin Järvmark signalerar en viss oro då verksamheternas resultat är ansträngt om man bortser från överskottet som de statliga pengarna för flyktingmottagandet genererat. Det ställer krav på verksamheterna de närmsta åren om budget även framåt ska visa positiva siffror.

Läs en längre artikel om kommunens resultat i Smålandstidningen via denna länk.

Aneby miljö och vatten (AMAQ)

Lars Asklöf, styrelseordförande Aneby miljö och vatten (AMAQ), berättade bland annat att en förstudie genomförts kring förändrad/ny återvinningscentral. Det kunde också konstateras att det skett en försämring vad gäller sortering av hushållsavfall. Ständiga förbättringar kring fjärrvärmen pågår och bland annat nämndes mätbarhet kring förbrukning och bättre, mer miljövänlig rening. På vatten- och avloppssidan sker en del nybyggnationer och arbetet med överföringsledning till Ralingsås är efter fler överklaganden igång och beräknas vara klart under 2017. Prognosen för AMAQ är sammantaget ett positivt resultat om 1,3 miljoner kronor.

Stiftelsen Aneby bostäder

Benny Blick, ny VD på Aneby bostäder sedan augusti 2016, inledde med att presentera sig själv och sin bakgrund och fortsatte sedan med att beskriva utmaningarna som man står inför. Bostadsförsörjningen är en av de viktigaste frågorna för stiftelsen och att skapa ett klimat för företag i fastighetsbranschen att vilja etablera sig i kommunen är därför centralt. Det finns flera olika behov av boendeformer riktade och anpassade till olika målgrupper så som unga, studerande, nyanlända, familjer, äldre och funktionshindrade. Halvårsresultatet för stiftelsen visar ett underskott om 1,2 miljoner kronor och beror främst på att mer pengar har lagts på underhåll av fastigheter än vad som budgeterats. Prognosen är dock att detta ska vändas till ett plus på 400 tusen kronor till årsskiftet.

Stiftelsen Åsens by kulturreservat

Anneli Persson, verksamhetschef på Åsens by, berättade om resultatet för Åsens by. Reservatet har under året utöver den sedvanliga verksamheten även haft mycket välbesökta tillställningar så som nationaldagsfirande för kommunen, midsommarfirande och kosläpp. Vandrarhemmet och serveringen har utvecklats genom bland annat renovering av ett kök. Verksamheten har de senaste åren arbetat hårt för att möta utmaningar som tidigare besparingar och stora underhållsbehov skapat. Prognosen för året är ett resultat på minus ca 200 tusen kronor.

Kompletta rapporter

Hela delårsrapporterna hittar du nedan:

del 1 hittar du förvaltningsberättelse, finansiella rapporter och revisionsberättelse.

del 2 hittar du verksamhetsredovisning för: Kommunövergripande anslaget. Kommunservice- och beslutstödsavdelningen, barn- och utbildningsavdelningen, vård- och omsorgsavdelningen samt samhällsbyggnadsavdelningen.

Publicerad 2016-10-24
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]