Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Dom fattad angående planerat vindkraftverk utanför Frinnaryd
Huvudmeny

Dom fattad angående planerat vindkraftverk utanför Frinnaryd

Mark och miljödomstolen i Växjö har beslutat att upphäva länsstyrelsens beslut om att bevilja bygglov för vindkraftverket utanför Frinnaryd på fastigheten Frinnaryd 9:1.

Beslutet har fattats av bakgrund att de anser att ett vindkraftverk, rent visuellt, skulle påverka landskapsbilden på ett negativt sätt. Samtidigt menar man i sin dom att kraftverket skulle ligga något för nära de närmsta fastigheterna och att odlingslandskapet intill de eventuella vindkraftverken även anses för känsliga för denna typ av konstruktion.
– En intressant och överraskande dom som på många sätt kan sägas vara raka motsatsen till utslaget hos länsstyrelsen kommenterar Michael Wirestam, Aneby kommuns samhällsbyggnadschef. – En översiktsplan är inte juridiskt bindande enligt plan- och bygglagen. Mark- och miljödomstolen tar ändå stor utgångspunkt i kommunens översiktsplan i sin dom vilket kan uppfattas som att kommunernas övergripande planeringsverktyg får en starkare ställning, något som jag ser som mycket positivt säger Michael Wirestam.

Aneby kommun kommer inte att överklaga mark- och miljödomstolens dom.

Publicerad 2016-07-13
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]