Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Eldningsförbud råder från och med 29 juni
Huvudmeny

Eldningsförbud råder från och med 29 juni

På grund av den torra väderleken är brandrisken fortsatt mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark. Generellt eldningsförbud råder från och med fredagen den 29 juni, kl.12.00 i Jönköpings län och Ydre kommun.

Iaktta försiktighet!

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt särskild bevakning bör utföras efter dessa typer av arbete.

Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark vid hög brandrisk eller eldningsförbud.

Eldningsförbudet innebär

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. Vid eldningsförbud gäller också förbud att använda fyrverkerier utomhus.

Sprit- eller gasolkök är tillåtna att använda, förutsatt att försiktighet iakttas.

Då eldningsförbud råder är grillning tillåtet förutsatt att försiktighet iakttas och att:

  • grillning sker med kol eller engångsgrill vid särskilt iordningställda grillplatser likt de kommunen erbjuder.
  • grillning sker i villaträdgårdar eller motsvarande med grill (kol-/gas-/el-) eller engångsgrill om brandspridning kan uteslutas.

 Mer information

  • Lokal räddningschef och respektive kommuns hemsida: Tobias Arvåsen 0380-462 51
  • Hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap http://www.msb.se
  • Hemsidan för Sveriges Meteorologiska och hydrologiska institut http://www.smhi.se
  • Hemsidan för Länsstyrelsen i Jönköpings län http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping
  • SOS Alarms automatiska telefonsvarare 036-16 85 22
Publicerad 2018-07-02
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]