Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Förslag om att enkelrikta trafiken på del av Furulidsgatan
Huvudmeny

Förslag om att enkelrikta trafiken på del av Furulidsgatan

I samband med att kommunen håller på att skapa en gång- och cykelplan kom ett förslag fram om att enkelrikta en del av trafiken på Furulidsgatan. Mer specifikt rör det sig om att enkelrikta vägen från korsningen med Idrottsgatan i söder till korsningen med Skogsgatan i norr. Genom förslaget skulle fordonstrafik endast vara tillåten i nordvästlig riktning, från Idrottsgatan till Skogsgatan. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, har tittat på Aneby kommuns förslag och funnit att de kan ställa sig bakom den. 

Karta som visar ändringen

Karta som visar den förslagna ändringen.

Inför tillsynsnämndens beslut om att enkelrikta del av gatan ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Dessa lämnas senast fredag 16 juni till: tillsynsamnden@aneby.se eller via post till Aneby kommun, Samhällsbyggnad, Box 53, 578 22  ANEBY.

Publicerad 2017-05-17
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]