Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Fria kollektivresor i sommar - för ungdomar
Huvudmeny

Fria kollektivresor i sommar - för ungdomar

Bussbild fria kollektiv resor

I sommar erbjuds alla skolungdomar i kommunen mellan årskurs 6 och andra året på gymnasiet fria resor. Detta är ett förslag som riskdagen tagit fram, och som Region Jönköpings län valt att följa. Detta innebär att  ungdomarna i den valda åldersgruppen får resa gratis med kollektivtrafiken i Jönköpings län under sommaren.

Sommarlovskortet kommer att skickas ut till cirka 25 000 ungdomar i början på juni (adresserat till målsman i de fall eleven är under 16). Ett fåtal elever kommer vi inte nå genom det adresserade utskicket och dessa skolungdomar kommer få sitt resekort på skolan.
"Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda ungdomarna sommarlovskortet", säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik.

Sommarlovskortet är giltigt 11 juni–24 augusti och gäller för obegränsade resor på alla Länstrafikens bussar samt på Krösatågen och Västtågen, inom Jönköpings län.
"Det här ger unga chansen att uppleva alla fördelar med att resa kollektivt och vi hoppas att det även i framtiden hjälper dem att se kollektivtrafiken som en naturlig del av vardagen", säger Rune Backlund regionråd (c).

Mer information
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, Jönköpings Länstrafik, 070-527 55 01
Rune Backlund, regionråd (c), 036-32 40 13

Publicerad 2018-06-07
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]