Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Granskning av detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort
Huvudmeny

Granskning av detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort

järnväg

För Aneby kommun är det av stor vikt att kunna möjliggöra företagande och verksamhetsutveckling i anknytning till Aneby stationsområde och därmed också främja ett ökat användande av kollektivtrafik samt ökad gång- och cykeltrafik. Södra stambanan är en stor tillgång för kommunen och för många verksamheter är närheten till järnvägen mycket positiv för många verksamheter. Ett utökat och förbättrat användande av stationsområdet i Aneby tätort är nödvändigt för kommunens framtida utveckling. Ta del av planförslaget under 'Pågående planarbeten'

Publicerad 2017-12-13
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]