Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Granskning detaljplan för kvarteret Rödklinten m.fl. i Aneby tätort
Huvudmeny

Granskning detaljplan för kvarteret Rödklinten m.fl. i Aneby tätort

Rödklinten

Kvarteren Rödklinten och Röllikan omfattas av prickmark vid gränsen till kommunens fastighet, i gällande detaljplan med bestämmelsen Allmän platsmark, Park. Prickmarken (mark där byggnad inte får uppföras) upptar en sträcka på sex meter längs fastighetsgräns och detta är en relativt stor yta av respektive fastighet. Denna restriktion innebär svårigheter att på lämplig plats uppföra en komplementbyggnad och därmed använda tomtmarken på bästa sätt.

Planförslaget innebär främst en minskning av prickmark från sex meter till en meter.  

 

Läs och ta del av planförslaget under ’Pågående planarbeten’

Publicerad 2017-12-13
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]