Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Ny gång- och cykelväg till Parkskolan
Huvudmeny

Ny gång- och cykelväg till Parkskolan

Trafikverket har beviljat Aneby kommun 400 000 kronor för anläggande av en ny gång- och cykelväg sydväst om Vittarydsområdet till Parkskolan. Kommunen ansökte i augusti om statlig medfinansiering för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

– "En ny gång- och cykelväg till Parkskolan var högst prioriterad i vår ansökan och vi är väldigt glada att Trafikverket nu har sagt ja till medfinansiering" säger Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef i kommunen. "En ny gång- och cykelväg kommer att försörja hela Vittarydsområdet mot Parkskolan, vilket framförallt ger en säkrare skolväg för eleverna. Samtidigt stärks hela gång- och cykelvägsnätet mot centrum", fortsätter han.

Totalt är investeringen beräknad till 800 000 kronor. Den nya gång- och cykelvägen kommer att anläggas under 2016.

Här kommer nya cykelvägen att anläggas!

Här kommer nya cykelvägen att anläggas!

Publicerad 2016-02-05
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]