Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Provtagning av kommunens badplatser
Huvudmeny

Provtagning av kommunens badplatser

Aneby kommun gör regelbundet provtagningar på kommunens badplatser under sommarsäsongen. Hittills har provresultaten varit bra på samtliga badplatser men vattnets kvalitet kan förändras i den rådande värmen i kombination med vindar.

Provtagning sker idag den 31 juli

De senaste två dagarna har det inkommit två samtal från invånare som misstänker att de kan ha blivit sjuka av vattnet i sjön Söljen i Sunhultsbrunn. Provtagning kommer att ske i Söljen idag tisdagen den 31 juli och provsvaren väntas komma i slutet av veckan. Prover kommer även tas i Anebysjön, Assjön, Noen, Nordsjön, Skärsjösjön och Viredaholmssjön under dagen.

Uppmärksamhet vid bad i sjön Söljen

Vi avråder inte från bad i Söljen i nuläget, men i avvaktan på provresultat finns det anledning att vara försiktig och uppmärksam på eventuella onormala förhållanden vid bad i sjön Söljen.

Mer information kring badvattnen och provresultat fås av Miljöenheten i Aneby kommun och på Aneby kommuns webbplats.

Information angående aktuella provtagningar och bedömning av badvattnets kvalitet finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats,
Badplatsen – badplatser och badvattnets kvalitet, Havs- och vattenmyndigheten (nytt fönster)

Publicerad 2018-07-31
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]