Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Resultatet klart efter provtagning av kommunens badplatser
Huvudmeny

Resultatet klart efter provtagning av kommunens badplatser

Aneby kommun tog den 31 juli 2018 prover på sju badplatser i sju olika sjöar. De samtliga sjöarna, Assjön, Söljen, Noen, Viredaholmssjön, Nordsjön, Skärsjösjön och Anebysjön uppvisar badvattenkvalitet. Den oro för eventuell försämring av vattenkvaliteten i sjön Söljen som kommunicerades här på kommunens webbplats tidigare i veckan visade sig sig inte stämma.

En anmärkning som inte bedöms som hälsorisk

En av sjöarna, Assjön, har fått bedömningen ”Tjänlig med anmärkning” på grund av E-coli (Escherichia coli). Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, men det bedöms inte vara en hälsorisk. Aneby kommun bedömer i likhet med Havs- och vattenmyndighetens vägledning, att det inte finns anledning att avråda från bad.

Ett förhöjt värde kan bero på en tillfällig och kortvarig förorening. Situationen kommer därför att följas upp med ett nytt prov tisdag den 7 augusti och provsvar kan väntas fredag den 10 augusti.

Uppdatering 2018-08-13 - Omprovet som togs i Assjön den 7 augusti visade på utmärkta värden.

Det föregående provet var därför en tillfällig avvikelse och vi bedömer att badvattnet är fullt tjänligt i Assjön.

Mer information kring badvattnen och provresultat

Mer information kring badvattnen och provresultat fås av Miljöenheten i Aneby kommun.

Information angående aktuella provtagningar och bedömning av badvattnets kvalitet finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats,
Badplatsen – badplatser och badvattnets kvalitet, Havs- och vattenmyndigheten (nytt fönster)

 

Publicerad 2018-08-03
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]