Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Så tycker medborgarna om Samhällsbyggnadsavdelningen!
Huvudmeny

Så tycker medborgarna om Samhällsbyggnadsavdelningen!

Aneby kommun strävar ständigt efter att öka kvaliteten på sina varor och tjänster. Ett sätt är att mäta nöjdheten hos kunderna, det vill säga medborgarna. På Samhällsbyggnadsavdelningen har detta skett varje år sedan 2006. Hur blev det år 2015, egentligen?

Ett av Aneby kommuns övergripande mål är att Nöjd Kund Index (NKI) för alla avdelningar ska vara minst 80%. För att vi ska kunna vara säkra på att vi lever upp till det målet så görs kundenkäter en gång om året. Under 2015 hanterades totalt 1596 ärenden av avdelningen. Av dessa avsåg 819 ärenden där det saknas motpart (exempelvis information, utbildningar, utredningsuppdrag och personalärenden). Ambitionen är att kundenkäten ska skickas till motparten för vart fjärde ärende under året. För 2015 skickades totalt 219 enkäter ut, av vilka 61 besvarades.

Mottagarna svarar helt anonymt först på några grundläggande frågor (exempelvis om de de svarar som privatperson eller verksamhetsutövare), samt de följande:

  1. ... hur man upplevde personalens tillgänglighet.
  2. ... hur man upplevde bemötandet.
  3. ... man anser att ärendet handlades tillräckligt snabbt.
  4. ... helhetsomdömet.

Frågorna besvaras på en skala mellan 1-6. Kundnöjdheten är medelvärdet av frågorna jämfört med det maximalt möjliga värdet, vilket år 2015 landade på 82% - vilket alltså betyder att avdelningen levde upp till målet! Väldigt kul, tycker vi; speciellt när vi under 2015 ödmjukt tog emot titeln som Sveriges bästa kommun gällande vårat företagsklimat.

I bilden nedanför kan du se resultatet från år 2006 till 2015 av tidigare NKI-enkäter.

Bild på diagram från NKI enkäter gjorda 06-15

Undersökningen visar också att 87% av kunderna ger betyget 4 eller högre i helhetsomdöme. Lägst betyg får frågan om ärendet handlades tillräckligt snabbt, men 80% av kunderna ger ändå betyget 4 eller högre. Allra mest nöjd är man med bemötandet när man får kontakt med personalen, där ger 92% av kunderna betyget 4 eller högre.

Publicerad 2016-01-13
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]