Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Samhällsbyggnadsavdelningen har nöjda kunder
Huvudmeny

Samhällsbyggnadsavdelningen har nöjda kunder

Aneby kommun strävar ständigt efter att öka kvaliteten på sina varor och tjänster. Ett av våra övergripande mål är att Nöjd Kund Index (NKI) sammanvägt för alla avdelningar ska vara minst 80 procent. Under 2017 var värdet på kundnöjdheten 86,8 procent, vilket är det hittills högsta värdet.

Samhällsavdelningens verksamhetsidé

Samhällsbyggnadsavdelningen ska arbeta tillsammans med övriga avdelningar i den kommunala organisationen för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande utifrån gällande lagstiftning, internationella och kommunala styrdokument. Genom dialog och delaktighet vill vi skapa förståelse för detta arbete bland medborgare och verksamhetsutövare. Verksamheten ska präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten.

Kundenkät

Samhällsbyggnadsavdelningen följer årligen upp våra kunders uppfattning om oss genom en kundenkät. Under 2017 hanterade avdelningen totalt 1 424 ärenden. Av dessa avsåg 875 ärenden information, utredningar, personalärenden och liknande där det saknas motpart. Under 2017 skickades totalt 183 enkäter ut av vilka 61 besvarades, vilket ger en svarsfrekvens på 33 procent. Kundenkäten har skickats till motparten för vart tredje ärende under 2017.

I diagrammet (bild) framgår resultatet av mätningarna från 2006-2017. Kundnöjdheten anges som ett medelvärde av de frågor som avser kvaliteten, jämfört med det maximalt möjliga värdet. Under 2017 var värdet på kundnöjdheten 86,8 procent, vilket är det hittills högsta värdet sedan mätningarna startade.

Bild: Diagram med resultatet av mätningar 2006-2017

Mottagarna svarar helt anonymt på några enkla frågor, bland annat hur man upplevde personalens tillgänglighet och bemötande, om man anser att ärendet handlades tillräckligt snabbt samt ett helhetsomdöme.

Undersökningen visar också att 93 procent av våra kunder ger ett betyg över mittvärdet vad gäller helhetsomdömet för 2017. Precis som för 2016 får frågan om personalens tillgänglighet lägst betyg, men 90 procent av kunderna ger ändå ett betyg över mittvärdet. Allra mest nöjd är man med bemötandet när man får kontakt med personalen, där 93 procent av kunderna ger ett betyg över mittvärdet.

Samhällsbyggnadsavdelningen tackar alla som medverkat i vår kundenkät – din åsikt är viktig för oss

Publicerad 2018-01-25
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]