Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Samråd detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort
Huvudmeny

Samråd detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra företagande och verksamhetsutveckling vid stationsområdet och därmed också främja ett ökat användande av kollektivtrafik samt ökad gång- och cykeltrafik.

stationsområdet

Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2017 att sända planförslaget för samråd och detaljplanen skickas nu till berörda fastighetsägare, myndigheter, föreningar och organisationer för att inhämta synpunkter. Läs mer och ta del av planhandlingarna:

Publicerad 2017-01-30
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]