Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Samtal om kultur i Aneby
Huvudmeny

Samtal om kultur i Aneby

Välkommen till en dialog om kulturen i Aneby där vi bjuder in alla som är intresserade av kulturen och dess framtid i Aneby till en kulturdialog. Syftet med dialogen är att vi ska få ta del av Anebyinvånarnas tankar kring kulturen i kommunen och att kulturintresserade ska få chansen att träffas och samtala kring dessa frågor med varandra. 

När: Måndag 30 maj, kl. 18.30
Plats: Gula villan (Köpmansgatan 20)

Aneby har en lång tradition av aktivt kulturliv där många personer har engagerat sig ideellt och tillfört bygden mycket. För att bygga vidare på detta vill nu Aneby kommun, på ett tydligare sätt, bli en medaktör och en resurs i Anebys rika kulturliv. Vårt huvudsakliga mål är att möjliggöra kulturellt utövande och kulturella upplevelser. Därför vill vi bjuda in alla som är intresserade av kulturen och dess framtid i Aneby till en kulturdialog. Syftet med dialogen är att vi ska få ta del av Anebyinvånarnas tankar kring kulturen i kommunen och att kulturintresserade ska få chansen att träffas och samtala kring dessa frågor med varandra. Vi har tagit fram fem lokala kulturella målbilder som är tänkta att ligga till grund för Aneby kommuns fortsatta arbete med kulturfrågorna. Dessa målbilder kommer att ges möjlighet att tycka till om på kulturdialogen, och de tankar som förs fram under dialogen kommer att användas som inspiration i en långsiktig kulturstrategi för Aneby kommuns kulturverksamhet.

Lokala kulturella målbilder:

Aneby kommun ska, för att möjliggöra ett rikt kulturliv i kommunen:
• erbjuda möjlighet att utöva och tillgodogöra sig kultur
• erbjuda kulturverksamhet präglad av tillgänglighet och mångfald
• skapa mötesplatser med hjälp av kultur
• skapa nätverk och möjliggöra samverkan mellan kulturutövare
• synliggöra kultur

Varmt välkommen!

Johanna Evegren, kultur- och fritidschef 
johanna.evegren@aneby.se
0380-463 00

Lars Graneheim, kulturskolechef med ansvar för allmänkultur
lars.graneheim@aneby.se
0380-463 47

Inger Abrinius, kultursamordnare med biblioteksansvar
inger.abrinius@aneby.se
0380-461 86

Publicerad 2016-05-16
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]