Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Snart startar bygget av Tallbackaskolan
Huvudmeny

Snart startar bygget av Tallbackaskolan

Tallbackaskolans fasader

Allt började med en möglig Svartåskola som fick rivas. Med det som bakgrund beslutade kommunfullmäktige under våren 2014 om en ny skolorganisation med nybyggnation samt om- och tillbyggnader av befintliga skolor.

Nu är det snart dags för byggstart av Tallbackaskolan. – Det här är ett av kommunens största byggprojekt någonsin och det känns väldigt bra att vi snart är igång på allvar säger Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef i kommunen och ansvarig för projektet. – Byggentreprenaden ligger på drygt 53 miljoner kronor och projektet i sin helhet inklusive markarbeten och skolgård på drygt 63 miljoner. Byggkompaniet i Nässjö AB vann upphandlingen och det är alltså de som kommer att bygga skolan.

Tallbackaskolan blir drygt 2 500 kvadratmeter stor

På nedre plan inryms ett klassrum med grupprum, ett elevkapprum, bibliotek, fritidsavdelning, två arbetslagsrum, en allaktivitetshall om 144 kvadratmeter med tillhörande omklädningsrum samt Tallbackarestaurangen med motagningskök. Dessutom uppförs i öster fyra fullt utrustade förskoleavdelningar med såväl som rum för vattenlek. På andra våningen inryms fyra klassrum med varsitt grupprum, tre kapprum för eleverna, kontor för rektor, specialpedagog och elevhälsa samt personalrum med konferensrum.

Hållbarhet och miljöperspektiv

Materialvalen är precis som tidigare i projektet valda utifrån hållbarhetsaspekten med såväl ett miljöperspektiv som en tanke på lång livslängd. Dessutom är målsättningen att hålla ner underhållskostnaderna över tid. Skolan kommer att uppföras i tegel med fibercementskivor på vissa delar, framförallt upp mot takfoten på andra våningen. Det blir sadeltak som beläggs med bandtäckt aluzink-plåt. På taket monteras solceller på del av ytan mot söder. Solcellerna beräknas producera omkring 33 000 kWh per år. Energiförbrukningen får vara maximalt 50 kWh/m² och år. Energihushållningskravet i BBR för denna typ av byggnad är 70 kWh/m² och år i vår klimatzon (zon III).

Tallbackaskolan ska stå klar för inflyttning i januari 2020

Som det ser ut just nu så kommer inflyttning i förskolan att ske när hela skolgården är färdigställd, alltså i augusti 2020.
– Första spadtaget kommer eleverna själva att ta och det planeras till någon gång i mars. Vi siktar på en festlig dag för alla elever och personal på Tallbackaskolan avslutar Michael Wirestam.

Ta del av ritningar över Tallbackaskolan,

Publicerad 2018-02-09
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]