Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Verksamheten kring ensamkommande barn och ungdomar anpassas utifrån nya förutsättningar
Huvudmeny

Verksamheten kring ensamkommande barn och ungdomar anpassas utifrån nya förutsättningar

Under 2017 har antalet ensamkommande barn och ungdomar i Aneby kommun minskat drastiskt, vidare har inte kommunen fått någon anvisning från Migrationsverket om behov av nya platser. Detta gör att Aneby kommun behöver se över och anpassa verksamheten utifrån det minskade behovet av platser och de sänkta ersättningsnivåer som nu gäller. Migrationsverket har tidigare, 170331, sagt upp den överenskommelse som garanterade Aneby kommun ersättning för placeringar av ensamkommande barn och ungdomar.

Atlas HVB (Hem för Vård och Boende) förslås att under början av 2018 ersättas av stödboende och placeringar i familjehem

De nu lägre ersättningsnivåerna ska enligt regeringen motivera kommunerna till mer kostnadseffektiva placeringsformer där den nya placeringsformen stödboende är ett alternativ som framhålls. Förslaget om stödboende kommer att tas upp vid kommunstyrelsen för beslut den 13 november alternativt 4 december. Behovet av platser på HVB minskar kontinuerligt på grund av den alltmer strikta flyktingpolitiken samt den omständigheten att ungdomarna blir äldre. Kommunen planerar för att öppna ett stödboende i Aneby för de ungdomar som är mellan 16-18 år. De barn som under 16 år kommer placeras i familjehem. Socialchef Mikael Fornander säger: ''Vi är måna att övergången till stödboenden och familjehem ska blir så bra som möjligt för de barn och ungdomar som behöver flytta från Atlas HVB."

Lösningar för de medarbetare som kan komma att bli övertaliga

I dagsläget är det 13 medarbetare som berörs av den omorganisation som planeras. I det fall personal blir övertalig kommer arbetsgivaren Aneby kommun i enlighet med gängse rutiner inleda omplaceringsutredning. "Det är en situation som berör våra kompetenta och ambitiösa medarbetare - medarbetare som är viktiga resurser i kommunen" säger Mikael Fornander. Förhoppningen och ambitionen är att så många som möjligt av de berörda medarbetarna ska ges möjlighet att vara kvar och hitta utvecklingsmöjligheter i andra delar av organisationen.

Under måndagen har medarbetare, ungdomar på Atlas HVB och gode män informerats om förändringarna. Arbetsgivare och fackliga parter fortsätter att förhandla om hur den framtida organisationen ska se ut kring ensamkommande barn och ungdomar.

Publicerad 2017-11-01
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]