Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Vinnaren av Aneby kommuns miljöpris 2016
Huvudmeny

Vinnaren av Aneby kommuns miljöpris 2016

Illustration för miljöpriset 2016

Tillsynsnämnden beslutar att Aneby kommuns miljöpris i år tilldelas Länsförsäkringar Jönköping för sitt engagemang kring översvämningskartering i projektet SANT - ett projekt som ska förebygga och förbereda översvämningar av Svartån i Aneby, Nässjö och Tranås.

Motivering

Länsförsäkringar Jönköping har bidragit till att Aneby kommun har kunnat genomföra en översvämningskartering inom projektet SANT (Svartån, Aneby, Nässjö, Tranås). Detta ligger väl i linje med Aneby kommuns arbete med EU:s vattendirektiv. Att samhället planerar utifrån ett förändrat klimat berör alla. Detta medför också en möjlighet att nå miljömålet God bebyggd miljö och ett bättre underlag i Aneby kommuns översiktliga planering. Länsförsäkringar Jönköping är därmed väl motiverad att uppmärksammas och prisas för sitt engagemang.

Ärendebeskrivning

Aneby kommuns miljöpris utgörs av ett penningbelopp om vars storlek tillsynsnämnden beslutar, samt diplom. Högsta belopp är för närvarande 5 000 kronor.

Aneby kommuns miljöpris avser att vara kommunens uppskattning till en person, förening eller organisation som utfört en berömvärd insats för miljön i Aneby kommun. Miljöpriset kan tilldelas förtjänt person, förening eller organisation oavsett var den verkar eller bor. Företräde ska ges den eller de vars verksamhet gynnat kommunen eller dess innevånare eller som personligen har särskild anknytning till Aneby.

Ett antal förslag på pristagare har inkommit. I diskussionen kring pristagare lyfts Länsförsäkringar Jönköping för sin delaktighet i arbetet med att skapa en översvämningskartering i Aneby kommun.

Publicerad 2016-10-31
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]