Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Anhörigstöd
Huvudmeny

Anhörigstöd

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp. Din insats betyder mycket för din närstående och för hans eller hennes livskvalitet. Men även du som anhörig behöver ibland stöd och hjälp och tid för dig själv. Därför arbetar kommunen tillsammans med ideella organisationer, kyrkor och föreningar för att förbättra situationen för dig som vårdar en närstående.

Målet för det arbetet är att genom olika insatser underlätta för den som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, eller äldre som har ett funktionshinder. Stödet ska vara individuellt utformat utifrån den enskildes behov.

Kommunen kan erbjuda följande insatser:

  • Avlösning i hemmet
  • Korttidsplats
  • Dagverksamhet för äldre och handikappade
  • Dagrehab
  • Anhöriggrupper
  • Råd och stöd

Kontakta Christin Gillberg (samordnare för anhörigstöd) för mer information. På denna sida kan du skicka in ett meddelande till Christin genom att klicka på "Skicka e-post till Christin...".

Senast kontrollerad: 2017-01-20.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]