Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Ansökan om insats
Huvudmeny

Ansökan om insats

När du vill ansöka om en insats vill vi att du fyller i en ansökningsblankett. Ta gärna hjälp av närstående. Även personal inom vård och omsorg kan hjälpa dig att fylla i ansökan.

Ansökningsblanketten hittar du i blankettlagret för Sociala avdelningen. Efter inlämnad ansökan får du inom 14 dagar besök av biståndshandläggare som påbörjar en utredning. Vid akuta behov får du din insats direkt.

Så här går utredningen till:

Biståndshandläggaren besöker dig i hemmet eller i förekommande fall på sjukhus. Vederbörande tar då reda på dina behov och önskemål. Av intresse för utredningen är bland annat: din sociala situation, ditt hälsotillstånd och din aktuella situation, det vill säga det som gör att du just nu har ett behov av hjälp och insatser. I vissa fall underlättas utredningen av information från sjukhus eller annan vårdgivare. Detta kan endast ske med ditt medgivande.

Efter ansökan och utredning gör biståndshandläggaren en individuell prövning och fattar ett beslut. Detta beslut överlämnas sedan skriftligen till dig.

Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga till Länsrätten. Detta måste ske inom tre veckor. Närmare information om hur ett överklagande går till, får du tillsammans med biståndshandläggarens beslut.

Om du får ett beslut om att insatser beviljats, lämnas beslutet också till ansvarig enhetschef som ansvarar för att i samråd med dig verkställa insatserna. Uppföljning av beslutet görs normalt en gång per år. Om ditt insatsbehov förändras märkbart, kommer beslutet att omprövas och du får ett nytt biståndsbeslut.

Matdistribution som serviceinsats

För att ha rätt till matdistribution som serviceinsats från kommunen, ska du vara ålderspensionär. Du kan beställa måltider för varje dag eller för varannan dag, enligt ett rullande schema.

Denna serviceinsats får du utan biståndsbedömning, enligt beslut i Kommunfullmäktige.

Blankett för ansökan om serviceinsats finns i blankettlagret för Sociala avdelningen.

Senast kontrollerad: 2014-11-14.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]