Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Boende
Huvudmeny

Boende

Utgångspunkten för boende, oavsett funktionshinder, är att stödja ett eget boende, det vill säga i ordinär bostad. Genom insatser i olika former, till exempel hemvård, rehabilitering och träning, hjälpmedel och bostadsanpassning, kan detta bli möjligt.

Du kan ansöka om särskilt boende, antingen med stöd av Socialtjänstlagen eller Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Ansökan lämnas till ansvarig handläggare som sedan gör en utredning med utgångspunkt från varje persons behov. Därefter fattas ett beslut om bistånd/insats i form av särskilt boende.

Kommunen har i dag ett särskilt boende, ett trygghetsboende, ett gruppboende för personer med demenssjukdom och två gruppboenden för personer med funktionshinder. Samtliga boenden, utom Trygghetsboendet Druvan, har personalbemanning dygnet runt.

Senast kontrollerad: 2014-11-14.

Antuna, särskilt boende

Besöksadress: Västerlånggatan 27-29. Här finns lägenheter som består av ett rum med köksdel och handikappanpassad toalett med dusch.

Druvan, trygghetsboende

Besöksadress: Österlånggatan 37. Druvans trygghetsboende är en boendeform som inrättats för att tillgodose äldres behov av ett tryggt boende med tillgång till viss service utan biståndsbeslut.

Lundmarksgatan

Besöksadress: Lundmarksgatan 16. Lägenheter för både permanent boende och korttidsvistelse för personer med funktionshinder. 

Rosenborg

Besöksadress: Vattengatan 1. Gruppboende för personer med demenssjukdom. Rosenborg ligger i anslutning till Antuna servicehus. 

Storgatan 60

Gruppboende med permanent boende för personer med funktionshinder.

Kvalitetsdeklaration särskilt boende

Blankettlager Sociala avdelningen
Personal Sociala avdelningen
Politiker Sociala utskottet
Matsedel servicehusen
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]