Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Bostadsanpassning
Huvudmeny

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är till för att anpassa bostäder så att du med funktionsnedsättning får möjlighet att leva ett självständigt liv i det egna hemmet. Kommunen ansvarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder enligt bestämmelserna i gällande lag. Bidragets storlek beror på vad som bedöms som en rimlig kostnad för åtgärderna.

Bidraget används till individuella anpassningar av bostaden och närmiljön. Anpassningsåtgärderna ska göra det möjligt för dig att komma in och ut ur bostaden, sova och vila, laga mat och äta, sköta din hygien samt att förflytta dig i bostaden. Åtgärderna ska vara nödvändiga med hänsyn till ditt funktionshinder.

Exempel på hur din bostad kan anpassas inomhus

  • Breddning av dörrar
  • Bortmontering av trösklar
  • Iordningställande av duschplats
  • Specialanpassning av köksskåp
  • Montering av ramper
  • Montering av lyftanordningar
  • Räcken och ledstänger
  • Hårdgörning av gångväg

Du kan naturligtvis få bidrag till andra åtgärder än de som räknas upp här, men det ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionsnedsättningen.

Så här gör du för att få bostadsanpassningsbidrag

Kontakta arbetsterapeut på kommunens rehabenhet. Tillsammans bokar ni en tid för hembesök då arbetsterapeuten och du går igenom förutsättningarna och ser hur det fungerar i bostaden. Kanske räcker ett hjälpmedel för att det ska fungera bra.

Räcker det inte att anpassa med hjälpmedel, ansöker du om bostadsanpassningsbidrag. När bidraget avser enklare insatser kan handläggaren själv fatta beslut. Vid större och mer kostnadskrävande insatser överlämnas ärendet till Sociala utskottet för beslut.

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag är

Ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag kan du hämta i Blankettlagret Bygga och bo. 

Senast kontrollerad: 2015-02-12.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]