Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Habilitering
Huvudmeny

Habilitering

Under 2015 förändras ansvaret för habilitering i Jönköpings län. Region Jönköpings län ansvarar numera för specialistinsatser från Habiliteringscentrum och kommunerna för habilitering i vardagen. Det spelar ingen roll vilken boendeform eller ålder du som medborgare har; ditt behov ska styra.

Det övergripande syftet med ansvarsfördelningen är att du ska få bästa möjliga stöd. Stödet styrs av gällande lagstiftning, men också av de resurser som kommunerna och Habiliteringscentrum förfogar över i vårt län.

Du som påverkas av denna förändring har varaktiga funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, rörelsehinder eller viss autismspektrumstörning. Funktionsnedsättningen är medfödd eller har kommit tidigt i livet.

Kommunens ansvar

 • habilitering i vardagen som utförs av personal i kommunal verksamhet, förskola, skola, daglig verksamhet, särskilt boende, hemtjänst och andra stödformer i ordinärt boende.
 • att kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor stödjer och är delaktiga kring habilitering i vardagen, utifrån dina behov.
 • verksamhetsstöd, utbildnings- och fortbildningsinsatser som normalt ligger inom ramen för arbetsgivaransvaret för att garantera en verksamhet utifrån behov hos personer med funktionsnedsättningar.
 • att uppmärksamma och hjälpa till med att ordna kontakt med Habiliteringscentrum då behov finns.
 • att uppmärksamma behov, hjälpa till och delta i samordnad planering.

Vårdcentralens ansvar

 • omfattar planerad och oplanerad vård så som rådgivning, utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, habilitering, rehabilitering och uppföljning.
 • multiprofessionell samverkan i team.
 • uppdraget ska genomföras vid vårdcentralen eller i dess närhet.

Habiliteringscentrums ansvar

 • specialistinsatser avseende habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen till alla medborgare. Din ålder och boendeform spelar alltså ingen roll. Insatser kan vara utredande eller behandlande.
 • att handleda kommunal personal som utför habilitering i vardagen, avseende funktionsnedsättningar och konsekvenserna av dessa hos den enskilde.
 • att uppmärksamma behov, hjälpa till och delta i samordnad planering.

Samverkan mellan olika huvudmän krävs alltid. Det är nödvändigt för att definiera vilka insatser som ska ges från kommun respektive Region Jönköpings län.

Mer information 

Kontakta arbetsterapeut  Cecilia Forsberg

Senast kontrollerad: 2015-01-27.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]